Rapport från Gården

 

2008-08-11
Högsommar på Backgården

Sommaren känns mer som början på hösten för tillfället. Det har regnat rejält de senaste veckorna och nu växer oron för bärgningen av spannmålen och halmen. Ensilage skördat under goda förhållanden finns det gott om hemma. Nytt för i år var att andra skörden togs in med självgående hack och två vagnar - vilket tog en tredje dels tid mot en hackvagn och kostade lite mer.

Årets kalvningssäsong gick ganska bra . Vi fick dock en missbildad kalv och en för tidigt född och död kalv. Semineringarna och stamtjuren fungerade bra också.

Årets stamtjur på Backgården är Canadian Made av Backgården, e. Sparrows Durango u. KCM Tatania 313 e. Sparrows Alliance, en ET tjur härstammande från Canada. Hans vikter är: 52, 321, 671 kg, daglig tillväxt från avvänjning till
1 års ålder - 2012 g, testikelomkrets 42 cm vid 13 månaders ålder. Canadian har ett mycket bra psyke och harmonisk exteriör. Vi hoppas att hans ganska öppna men starka kroppsbyggnad ska passa bra till de flesta av Backgårdens kor.
Sparrows Durango har hunnit få tre kalvkullar och förutom högt värde för ettårstillväxt har han mycket bra EPD siffror för mjölk och slaktkroppsegenskaper.


Stamtjuren Canadian Made av Backgården, f. 070405, i början av maj 2008Canadian i augusti 2008 efter att ha betäckt 13 hondjur

Preliminärt har vi enstaka dräktigheter efter tjurarna: Rebel, Grönekulla, Herkules, Ross och SOS Detonator (ET inlägg). Tio hondjur är dräktiga med Best och tretton med 435 Canadian Made av Backgården.

I månadsskiftet april-maj besöktes vi av en grupp brittiska uppfödare. Britter är kända för en omfattande utställningstradition och har följaktligen god vana att bedöma djur. De brittiska gästerna verkade ganska positivt överraskade av den exteriöra standarden hos de avelsdjur de fått se i Sverige under den korta visiten här.

I år är det följande två tjurar som representerar Backgården på prövningsstationen:

460 Darling av Backgården e. Cedardale Rebel (imp. Canada) u. B Dardanelle av Backgården e. Viking av Simontorp T-108, BLUP: 101-97-102-101-105-103, korr. f.vikt 50 kg. Här följer foto på mor och mormor:


406 B Dardanelle av Backgården, Viking T-108 x Manolito T-109


249 S Dardanelle av Backgården, Manolito T-109 x Linus T-111

461 Drammen av Backgården e. United I av Höyfjel (imp. Norge) norsk T-110 u. U Dardanelle av Backgården e. Opel av Dalabro T-117, Blup: 96-102-104-103-106-104, korr. f.vikt 50 kg. Här följer foto på mor och mormor:


315 U Dardanelle av Backgården, Opel T-117 x HTA Frosty 328C


243 S Dardanelle av Backgården, HTA Frosty 328C x PKR Stetson 4943T

Nyaste tillskotet i familjen är en valp av rasen Petit Basset Griffon Vendéen. Rasen används som drivande hund på rådjur, räv och hjort. Rita är en glad och sälskaplig hund och vi hoppas att vår son Jakob kommer att ha mycket roligt med henne.


Rita 3 månader


 

2008-02-14
Nytt år och nya kalvar

Vi önskar alla uppfödare lycka till i det nya avelsåret 2008.


Julfirande - ganska bra tillväxt på avkommorna


För dagen har vi 5 nyfödda kalvar efter Viking och Alaska.


D Didine av Backgården, e.Viking T-108 x Manolito T-109

 

2007-11-14
Backgården inför vintern

En bit in i november kan man summera årets betessäsong . Efter en mycket lyckad kalvningsomgång och väldigt behaglig försommar ville jag tro att även avslutningen på seminering och betäckningssäsongen skulle bli gynnsam.

Blev det för varmt i juni och för blöt resten av sommaren?

Hur kan jag annars hitta förklaring till att 6 hondjur inte blev dräktiga eller tappade dräktigheterna under sommaren. Både jag och tjuren försökte allt vi kunde för att uppnå 100% dräktighetsresultat. Nu blir det så att några heliga (och tomma) kor får stanna kvar till nästa säsong. Otänkbart för några år sedan!

Pga osäkra brunster blev min seminplan inte fullföljd och tex några Rebel doser väntar till nästa år. Flest dräktigheter finns det efter Alaska-7 st, ett fåtal djur är seminerade med vardera Best, Pinay, Tiger, United, Viking och Rebel. Åtta kor är betäckta med ET tjuren Benjamin av Backgården, e Opel T-117 u 194 Eveline av Simontorp e Neto T-119. Hans höst BLUP är imponerande 96-102-102-108-121-114! Benjamin är eventuellt till salu. En ko är dräktig med en kanadensisk embryo.


Alla djur är installade och klippta nu. Årets kalvar är för det mesta efter Saturnus eller Viking och jag glädjer mig åt deras goda kvalité. Hela 11 kvigor kandiderar till att stanna kvar i besättningen. Många gamla kor får gå nästa år.
I augusti följde vi (Nils Johan och jag) med vallföreningens resa till Finland och hälsade på bl a Matti Hanola och hans många svenskimporterade djur. Tauno Turtinen hade vi som vägvisare och känslorna kom upp till ytan under besöket i Taunos födelsestad då han beskrev andra världskrigets självupplevda fasor.
 
 
 
Andra veckan i september tog vi 30 ton hö och det blev ganska bra också. Det är Nisses interna tävling med sig själv att kunna ta hö på andra skörden.
I oktober exporterade vi ett gäng djur till Danmark. Nu väntar vi bara på rejäl frost för att kunna tröska 3 ha korn på ett fält där under sommaren både måsar och hägern trivdes utmärkt.


 

2007-06-11
Besök från Kanada

Candace och Helge By, ägare till Charolais Banner ( Kanadensisk charolaistidning ) besökte oss på Backgården. Helge (vars anfäder kommer från Norge) är väldigt insatt och intresserad av Charolaisuppfödning. Han tillbringar 180 dagar om året ute i besättningar och tar bilder till Charolais Banner annonser och auktionskataloger. Det var fascinerande att se hur proffsen hjälps åt att ta bra djurbilder.

Här kommer några exempel, alla foton av Helge By:


O.Europe (Kartago-Eglant)


R. P. Datte (Manolito-Lappalan Flip)


T. Europé (Neto-Langtofte Farao)


440 Centaur (Alaska-Neto)

Åter till förstasidan

 

2007-06-05
Sommaren är här

Efter en vädermässigt relativt gynnsam vinter och vår kan vi på Backgården glädjas åt ännu en fin provningsomgång (av tre insatta tjurar gick två till auktionen med T-108 och T-107). Tyvärr blev efterfrågan på tjurarna på Gismestadauktionen en besvikelse för många Charolaisuppfödare (köparna var förhoppningsvis desto gladare).

Kalvningssäsongen gick mycket smidigt – på 29 dräktiga hondjur fick vi 32 levande kalvar (3 tvillingpar alltså), ingen dödfödd. Eloge till den svenska charolaisaveln för att sträva både efter hög tillväxt och lätta kalvningar.

God exteriör och lynne är också karakteristiska för de svenska charolaissemintjurarna. Saturnus och Viking, som är fäder till de flesta kalvarna i år på Backgården, ger levande bevis på sitt värde som semintjurar i form av eleganta och homogena avkommor. Alaska ger förhoppning om en tjur som ger god tillväxt kombinerat med fin köttansättning på sina kalvar.

Till bekymmer hörde flera fall av klövspaltinfektion hos korna omkring kalvningen. Vi fick även flera fall av tandrotsinfektion hos nyfödda kalvar (orsakas tydligen av samma bakterie som klövspaltinflammation).

Det finns nu ett fåtal kor/kvigor kvar att seminera/betäcka. Årets mest använda semintjurar på Backgården är Alaska och Rebel. Sex andra tjurar används till ett - två hondjur. Åtta kor går med ET 410 Benjamin av Backgården - en hornad tjur efter Opel T-117 x 194 S Eveline av Simontorp x Neto T-119. Vikter : 52, 361, 663. Hans prel. BLUP är 95-102-103-106-124-114.

Jag kämpar vidare med embryo inlägg - i år efter kanadensiska föräldrar.

Några djurbilder tagna i juni 2007:

ET 410 Benjamin av Backgården på arbetsplatsen 434 Copacabana av Backgården e. Viking x Opel, 2 mån. gammal
   
440 Centaur av Backgården e. Alaska x Neto, knappt 2 mån. gammal 432 C Dardanelle e. Viking x Frosty, knappt 3 mån. gammal

Åter till förstasidan

 

2006-11-05 - 2006-11-13
Kanadaresan i bilder

Andra veckan i november åkte jag till Edmonton i Alberta, Kanada för att vara med på Charolaisvärldskongressen. Här följer några bilder därifrån:Under den officiella invigningen av Ch. världskongressen - Albertas guvernörs
paradvakter (+ jag).Studiebesök på ett feedlot för 37 000djur.
Koflocken på Rairdan´s EXL Charolais. Ganska stora och relativt öppna kor där
följande fäder hade flest döttrar: EXL Trade Secret 154L-51, Sparrows Alliance- 16 st,
LT Rio Blanco 1234P-21 st, RPJ Eveready 403D – 33st, 2UP Peugeot ET – 46 döttrar,
E-CEE Katmandu-24 döttrar, dessutom har halva flocken hans gener i tidigare generationer.
Det omnämns även EXL Trade Mark 394N (mycket hög foderomvandlingsförmåga och bra
slaktkropp) samt DBAR Survivor 220M-en tjur med fina utställningsmeriter,
som betydelefulla tjurar.
Sir-Vivor Charolais Show där årskvig- och tjurkalvar tävlar om championtitel och
15 000 kanadadollar och domare är ägare till de utställda djuren.
Sir - Vivor Champion tjurkalv.
Välpreparerade djur på Canadian National Charolais Sale.
En dräktig kviga i utställningsskick på auktion.
Inför Charolaisutställningen-en hästshow i passande färger.
Honorable juge (utställningsdomaren) Dr. Aaron Grant anländer.
Fina djur på Canadian National Charolais Show.
I stallarna under utställningen.Pyssel i stallarna inför utställningen.
Den personliga favoriten - Rosso Zephyr
(f. Rosso New Horizon, ff. Impair ). 1-a plats i
klassen äldre tjurar. Foto Rosso Charolais

Åter till förstasidan

 

2006-10-18 - 21
Elmia Lantbruk Djur och Inomgård

406 B Dardanelle av Backgården placerades 2:a bland sex årskvigor på köttdjursutställningen på Elmia. Hon var näst yngst i startfältet. Härstamningen: Viking T-108, Manolito T-109, Linus T-111, (far, morfar, mormorsfar), BLUP: 101-105, 105-107, 114, 110, vikter 52, 337 kg. Dardanellefamiljen, som fanns med från början av vår avelsverksamhet, är mycket stabil vad gäller mycket bra lynne, mjölkproduktion och tillväxt.Åter till förstasidan2006-07-16
Semineringssäsongen avslutad

Den första betäckningstjuren som användes i koflocken- med –sena-kalvningar fungerade inte, vilket resulterade i en utdragen semineringssäsong. Dessutom blir det ovanligt många seminerade hondjur till nästa år - enbart 2 st av 28 dräktiga är betäckta. En ko är dräktig med inlagt embryo. De använda semintjurarna är: Alaska- 2 st, Grönekulla-2 st, Paladin 1 st, Saturnus 10 st, Tiger 2 st, United – 1 st, Viking – 7 st

Åter till förstasidan

 

2006-07-08
Charolaisavelsdagen


Foto Tauno Turtinen

Lördagen den 8:e juli tog vi emot en stor grupp Charolaisuppfödare på Backgården. Det var en aktivitet anordnat i samband med den årliga Charolaisavelsdagen.

Åter till förstasidan

 

2006-05-24
Kalvningssäsongen över

Kalvningsäsongen äntligen över-32 hondjur har gett 32 levande kalvar.
På 4 embryoinlägg gjorda våren 2005 fick vi 2 dräktigheter och 2 ET kalvar.

Åter till förstasidan

 

2006-03-31
Mycket lyckad auktion på Gismestad!

Årets köttrastjurauktion på Gismestad blev mycket lyckad för båda våra insatta prövningstjurar.
Tjuren Akron av Backgården T-111, pollad, blev den dyraste någonsin sålda tjuren på prövningsauktion. Skalltorp Charolais ropade in honom för hela 150 000 kr. Akron har balanserade BLUP värden, mycket fin exteriör och mycket bra tillväxt.

Den andra tjuren, Amorir av Backgården T-107, pollad, köptes av Matti Hannola och Juha Räisänen till Finland för 56 000kr.

Vi tackar köparna för förtroende och önskar lycka till med tjurarna!

Åter till förstasidan