GISMESTAD

Till Gismestad har vi skickat tjurar de flesta år sedan början av vår avelsverksamhet. Flertalet har blivit ”elittjurar”. Den största framgången hittills hade vi på avelsauktionen 2006 där Amorir av Backgården T-107 såldes för 56 000 kr till Finland och Akron av Backgården T-111 såldes för rekordsumman 150 000 kr till Skalltorp Charolais.

----------------

Tjurar godkända för Gismestadauktionen 2007:

395 Babylon av Backgården, T - 108
f. United av Höyfjel ( N ), mf Eldorado ( Can )

397 Bagheera av Backgården, T – 107
f. Saturnus T - 107, mf Eldorado (Can )