DJUREN

Djuren kom i familjens ägo våren 1991. Fyra renrasiga charolaiskvigor inköptes och detta väckte intresse för semin. Idag består besättningen av 30 kor och tillhörande ungdjur. Upp till 80-90 % av hondjuren semineras. Semineringsplanen upprättas i god tid innan avelssäsongen. Lämpliga tjurar väljs till varje hondjur med hänsyn till framförallt BLUP, typ och härstamning.

Vi gör även tappra försök med ET- inlägg. Sex ET- kalvar är födda hos oss hittintils. Tre svenskproducerade och tre inköpta från Kanada. Vi strävar efter medelstora hondjur med god köttansättning och bra mjölkproduktion. Lynne, exteriör och fruktsamhet väger tungt vid val av hondjur till koflocken. Kvigornas kalvningsförmåga är också mycket viktig för deras framtid i besättningen.

Hornlösheten är ett långsiktigt mål, men en bra ko behåller sin plats i flocken oberoende av hornstatusen. Hornade tjurar används i mån av lämplighet. Våra kolinjer kommer från många framstående besättningar, bl.a. Klevagård, Norrtofta, Simontorp,
Dalabro, Fagerlid, Fogdegården, Gisslarp, Sonarp, m.fl.